Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 Řehák Martin
0
7:00 - 7:45
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:55 - 12:40
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
11
17:05 - 17:50
12
17:55 - 18:40
13
19:10 - 19:55
Mon
1MA celá
57
L: OVS
1MA celá
57
S: PAP
1MA celá
57
L: OVS
4MA MA
57
S: OVS
4MA MA
4MA MA
57
L: OVS
4MA MA
57
L: OVS
2HC celá
BIO
S: TEV
4MA MA
57
L: MNG
2HC celá
BIO
S: TEV
1MA celá
57
L: PAP
1MA celá
BIO
S: TEV
2MA MA
57
L: PAP
1MA celá
BIO
S: TEV
Tue
3HB celá
BIO
L: TEV
2HB celá
BIO
S: TEV
3HB celá
BIO
L: TEV
2HB celá
BIO
S: TEV
2MA MA
57
S: OVS
1MB celá
BI2
L: TEV
2MA MA
57
S: OVS
1MB celá
BI2
L: TEV
2MA MA
57
S: PAP
2NA celá
2NB celá
BIO
L: TEV
1MB celá
BI1
S: TEV
2NA celá
2NB celá
BIO
L: TEV
1MB celá
BI1
S: TEV
Suplovací pohotovost Poh
Wed
1MA celá
57
S: OVS
1MA celá
57
S: OVS
4MA MA
4MA MA
57
S: MNG
2MA MA
57
L: PAP
2MA celá
BI1
S: TEV
1MA celá
57
L: PAP
2MA celá
BI1
S: TEV
1MA celá
BI2
L: TEV
2NA celá
2NB celá
BIO
S: TEV
1MA celá
BI2
L: TEV
2NA celá
2NB celá
BIO
S: TEV
Thu
1EB celá
BIO
L: TEV
2MA MA
57
S: OVS
1EB celá
BIO
L: TEV
2MA MA
57
S: OVS
2MA MA
57
S: PAP
2MA celá
BIO
L: TEV
1MA celá
57
S: PAP
2MA celá
BIO
L: TEV
4MA MA
57
S: MNG
4MA celá
4MA celá
BIO
L: TEV
4MA celá
4MA celá
BIO
L: TEV
Fri
Powered by