Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 1EB
0
7:00 - 7:45
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:55 - 12:40
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
11
17:05 - 17:50
12
17:55 - 18:40
13
19:10 - 19:55
Mon
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
SP
50
L: STR
Ch
KP
7
L: TEC
Fc
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
7
L: MAT
Fc
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: PAV
Sv
SP
44
L: TMO
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: TEC
Fc
SP
44
L: TMO
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: HVY
Fc
SP
44
L: TEC
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
7
L: POZ
Fc
18
L: CJL
Tue
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
SP
34
L: TED
Pe
KP
5
L: ZAZ
Sv
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: STO
Sv
SP
43
L: TED
Pe
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: TEC
Fc
SP
44
L: TEC
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: HVY
Fc
SP
44
L: TEC
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
26
L: OBN
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: PAV
Sv
SP
50
L: STR
Ch
KP
5
L: PAV
Sv
SP
44
L: TEC
Sm
Wed
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: PAV
Sv
SP
43
L: TED
Pe
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
SP
5
L: TED
Pe
KP
18
L: ZAZ
Sv
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: TEC
Fc
SP
44
L: TEC
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
116
L: IKT
Ky
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
7
L: MAT
Fc
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
26
L: OBN
20
L: ANJ
Po
Thu
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
7
L: TEC
Fc
SP
43
L: TED
Pe
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
SP
50
L: STR
Ch
KP
7
L: TEC
Fc
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
BIO
L: TEV
Vs
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
BI1
L: TEV
Vs
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: PAV
Sv
SP
43
L: STR
Ch
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
18
L: STO
Sv
SP
5
L: TED
Pe
20
L: ANJ
Po
Fri
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
5
L: PAV
Sv
SP
44
L: TEC
Sm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
18
L: CJL
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
7
L: POZ
Fc
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
116
L: IKT
Ky
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
KP
S: ODV
Kri
SP
S: ODV
Schm
Powered by