Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
v
v

Změny v rozvrhu Monday 19. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bártl Vladimír
0 změna ODV 1HD (SM) přespočetná hod.
1 změna ODV 1HD (SM) za odpadlou
2 změna ODV 1HD (SM) do úvazku
3 změna ODV 1HD (SM) do úvazku
4 změna ODV 1HD (SM) do úvazku
5 změna ODV 1HD (SM) do úvazku
Henzl Pavel
0 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
0 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
1 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
1 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
2 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
2 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
3 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
3 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
4 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
4 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
5 změna ODV 3HD (SM) do úvazku
5 odpadá ODV 1HD (SM) změna hodiny
Houf David
0 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
1 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
2 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
3 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
4 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
5 odpadá ODV 3HD (SM) změna hodiny
Změny v rozvrzích tříd
1HD
0 ODV SM změna Brt (Hnz)
1 ODV SM změna Brt (Hnz)
2 ODV SM změna Brt (Hnz)
3 ODV SM změna Brt (Hnz)
4 ODV SM změna Brt (Hnz)
5 ODV SM změna Brt (Hnz)
3HD
0 ODV SM změna Hnz (Hou)
1 ODV SM změna Hnz (Hou)
2 ODV SM změna Hnz (Hou)
3 ODV SM změna Hnz (Hou)
4 ODV SM změna Hnz (Hou)
5 ODV SM změna Hnz (Hou)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou