Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
v
v

Změny v rozvrhu Sunday 21. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou