Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
v
v

Změny v rozvrhu Friday 9. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Černá Jana - - - - - - - -
Henzlová Irena Kri Kri Kri Kri Kri Kri
Chárová Alena Ší Ší .. .. ..
Kalous Milan - .. .. .. .. - -
Kotlář Roman Še .. Še .. Še - -
Kotyzová Tereza Bk Bk .. Ře - -
Polcarová Barbora - .. Če Če .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Benešová Helena
5 přesun << CEJ 3HA 26 z 6. hod
6 přesun >> CEJ 3HA na 5. hod
Berka Vladimír
1 spojeno (Ky NEM) IKT 1HB (Aj1) 37
1 změna IKT 1HB (Aj2) 37
2 spojeno (Ky NEM) IKT 1HB (Aj1) 37
2 změna IKT 1HB (Aj2) 37
Čepičková Lenka Lydie
1 změna PUK 2MA 55
2 změna PUK 2MA 55
3 spojeno (Pl OČR) PUK 1MA (Aj2) 37a
4 spojeno (Pl OČR) PUK 1MA (Aj2) 37b
Kolářová Libuše
2 navíc ANJ 1MB (A12) 17 za odpadlou
Kosík Jaromír
1 spojeno (Chá LÉK) IKT 1NA (Aj1) 216
2 spojeno (Chá LÉK) IKT 1NA (Aj1) 216
5 supl. (Ky NEM) IKT 3HC 216 za odpadlou
Křížková Karolína
0 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
1 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
2 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
3 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
4 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
5 supl. (Hen NEM) ODV 1EA (1CP2) za odpadlou
Radiměřová Marie
2 navíc ANJ 1MB (A34) 15 za odpadlou
Řehák Michael
4 supl. (Ky NEM) IKT 1EB 116 za odpadlou
Ševčík Jiří
1 supl. (Kt NEM) MAT 1MB 46 do úvazku
3 supl. (Kt NEM) MAT 3MA 46 do úvazku
5 supl. (Kt NEM) MAT 3HB 46 do úvazku
Šimonková Ludmila
2 přesun << SKP 3HB 34 z 4. hod
4 přesun >> SKP 3HB na 2. hod
Škorpíková Jana
3 spojeno (Chá LÉK) PRA 1NA (Aj1) 55
4 spojeno (Chá LÉK) PRA 1NA (Aj1) 55
Změny v rozvrzích tříd
1EA
0 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
1 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
2 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
3 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
4 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
5 ODV 1CP2 supluje Kri (Hen)
1EB
4 IKT 116 supluje Ře (Ky)
1HB
1 IKT Aj1 37 spojí Bk (Ky)
1 IKT Aj2 37 změna Bk
2 IKT Aj1 37 spojí Bk (Ky)
2 IKT Aj2 37 změna Bk
1MA
3 PUK Aj2 37a spojí Če (Pl)
4 PUK Aj2 37b spojí Če (Pl)
7 ANJ Aj2 odpadá (Chá)
1MB
1 MAT 46 supluje Še (Kt)
2 ANJ A34 15 navíc Ra
2 ANJ A12 17 navíc Kl
2 MAT odpadá (Kt)
1NA
1 IKT Aj1 216 spojí (Chá)
2 IKT Aj1 216 spojí (Chá)
3 PRA Aj1 55 spojí Ší (Chá)
4 PRA Aj1 55 spojí Ší (Chá)
7 MNG odpadá (Pl)
1NB
2 EZA E odpadá (Ka)
5 IKT S odpadá (Chá)
6 IKT S odpadá (Chá)
2MA
1 PUK 55 změna Če
2 PUK 55 změna Če
2MB
3 PRA Aj1 odpadá (Ka)
4 PRA Aj1 odpadá (Ka)
5 PRA Aj1 odpadá (Ka)
3HA
5 CEJ 26 přesun << z 6. hod
5 EKN odpadá (Pl)
6 CEJ přesun >> na 9.12. 5. hod
3HB
2 SKP 34 přesun << Šim z 4. hod
2 EKN odpadá (Pl)
4 SKP přesun >> na 9.12. 2. hod
5 MAT 46 supluje Še (Kt)
3HC
5 IKT 216 supluje (Ky)
3MA
3 MAT 46 supluje Še (Kt)
6 MAR MA odpadá (Pl)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou